Akadálymentesítéshez információ

JÖVŐNKÉRT PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

Humán közszolgáltatások fejlesztése Nyírmada térségében

Nyírmada Város Önkormányzata 250.000.000.- Ft összegű , 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztérium felhívására konzorciumi együttműködés keretében beadott

a ʺJÖVŐNKÉRT!ʺ  megnevezésű ,

EFOP-1.5.3-16-2017-00089

azonosító számú pályázat megvalósítására.

A megvalósítás időtartama: 2018. április 01. és 2021. március 31 között 36 hónap.

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projektben tervezett feladatok a konzorciumban résztvevő öt településen, Nyírmadán, Pusztadoboson, Kisvarsányban, Gemzsén és Őrben kerülnek végrehajtásra.

A támogatás intenzitás mértéke (%): 100

A projekt tartalmának bemutatása: Kisvarsány Község Önkormányzata az 5 tagú konzorcium az EFOP-1.5.3-16-2017-00089 azonosítószámú pályázati konstrukció keretében benyújtotta a ʺHumán szolgáltatások fejlesztése Jövőnkértʺ című projektet. A konzorcium - a pozitív támogatói döntés értelmében - 250.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül. Az 5 tagú konzorcium települései, köztük Nyírmada fő kedvezményezett, Pusztadobos, Gemzse, Kisvarsány és Őr. A projekt célja a társadalmi kirekesztődés csökkentése, mérséklése, továbbá a kistérség belső összefogásának erősítése. A projekt megvalósításával a humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi szintjének fejlesztése, a közoktatásban résztvevő tanulók fejlesztése, a hátrányos helyzetű tanulók oktatási esélyteremtése valósul meg. A projektben megvalósuló beavatkozások hozzájárulnak a tehetséggondozáshoz, a felzárkóztatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez, továbbá a közszolgáltatásban dolgozó emberi erőforrás minőségének javításához.

A projekt legfőbb célkitűzései, hogy a munkaerő-piaci integráló programokba 230 fő hátrányos helyzetű személyt, egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokba 200 főt vonjunk be, valamint a kisebbségi résztvevők közül 200 fő vegyen részt a pályázati programokban. A program további célja, hogy a program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci programba belépők száma elérje az 50 főt, valamint 5 intézményt érintően valósuljanak meg szervezetfejlesztési intézkedések.

A projekt tervezett időtartama: 36 hónap

A projekt kezdő időpontja: 2018.04.01.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00089

A támogatás az ESZA finanszírozásából valósul meg.

Befektetés a jövőbe.

KÉPGALÉRIA

Fő az egészség! Információs nap 2019.09.28.
1

Fő az egészség Információs Nap 2018.12.01.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11

Fő az egészség! Információs nap 2018.10.29.
1 2 3 4 5

Kompetenciamérés
1 2 3 4 5

Állásbörze
1 2 3 4 5 6 7

Gyerekkuckó programok
1 2 3 4 5











Fő az egészség Információs Nap 2019.09.28.
Gyerekkuckó programok